Significantius in de zorg

Significantius binnen de zorg kan instellingen en individuele locaties uitstekend van dienst zijn op allerlei vakgebieden. Zo kan Significantius u ondersteunen in verandertrajecten. Denk hierbij aan de gevolgen van de gewijzigde financieringsstructuur en de transitie die deze verandering met zich heeft meegebracht. Personen vervullen een geheel andere rol. Daar waar in eerste instantie intramuraal gewerkt wordt is er steeds meer de verbinding tussen intramurale en extramurale zorg. Intramurale zorg in de extramurale omgeving. Dit vraagt om aanpassingen. Om deze cultuuromslag te maken kan Significantius u uitstekend van dienst zijn.

Naast deze grote veranderingen kan Significantius u ook uitstekend ondersteunen bij het maken van afdelingsgerichte of afdeling-overstijgende verbeterplannen. Het opzetten van capaciteitsplanningen of het voorbereiden van een reorganisatie met behoud van kwaliteit of het realiseren van een efficiency slag. Significantius heeft op dit gebied ruime praktijkkennis in huis op Post HBO niveau.

© Significantius BV 2023 - Website: Van Dongen Design

logo canvas

Significantius BV
Achter de Molen 7
5761 CJ Bakel

E: jan-paul@significantius.com